Category : Islam

of 16 pages

Cara Bijak Rasulullah Dalam Mendidik Anak

by Nur Kholish Rif’Ani

Rasulullah saw pernah bersabda, "Setiap anak yang baharu dilahirkan adalah suci. Ibu bapalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Majusi atau Nasrani". Hadis ini menegaskan bahawa setiap anak yang dilah ...

Read More

Please login to borrow the book.


Controversy Over The Term "Allah" in Malaysia

by Editor: Wan Azhar Wan Ahmad

This work compiles some selected English writing on the controversy. The reason for undertaking such task are: (i) Most argument by Christians have been put firth in English; (ii) A considerable numbe ...

Read More

Please login to borrow the book.


Dahsyatnya Surah Yasin, Al-Waqiah, Al-Kahfi dan Ayat Kursi

by Nur Kholish Rif’Ani

Buku ini membincangkan tentang kandungan, keutamaan dan manfaat membaca Surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Kahfi dan Ayat Kursi untuk mencapai keberkatan, kekayaan, kemenangan dan keselamatan hidup di dunia d ...

Read More

Please login to borrow the book.


Dakwah Dalam Era Siber Di Malaysia

by Zulkiplie Abd Ghani

Buku ini mengupas fenomena persekitaran dakwah siber khususnya dalam konteks Malaysia yang sedang menuju kepada sebuah negara maju berasaskan acuan sendiri. Dakwah Berbantukan Komputer (DBK), laman se ...

Read More

Please login to borrow the book.


Damai

by Saidatul Saffaa

Naseema ialah seorang tutor yang sedang membuat tesis tentang Khalifah Utmaniyyah. Dia berkenalan secara tidak langsung dengan Sadiq yang membantunya pada hari pertama dia sampai di Turki. Sadiq secar ...

Read More

Please login to borrow the book.


Demi Masa

by Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Imam Al-Fakhr Al-Razi berkata, "Allah bersumpah dengan masa kerana ia mempunyai pelbagai keajaiban. Ini juga kerana dalam tempoh masa itu, umat Islam dapat merasai kegembiraan ataupun kesempitan, kesi ...

Read More

Please login to borrow the book.


Dinar and Dirham

by Xentral Methods

Dinar and Dirham is a Digimag that provides alternative viewpoints to Islamic Banking and Finance and also highlights the present direction of the Islamic Banking industry. The Digimag also give reade ...

Read More

Please login to borrow the book.


Doa Selepas Shalat Terawih Dan Witir Ratib Alhaddad

by Syed Ahmad Semait

Buku doa yang lazim dibaca di masjid Al-Abdul Razak di Singapura setelah selesai shalat Terawih. Juga terjemahannya dalam bahasa Melayu.Disertakan bacaan Ratib Al-Haddad dan terjemahannya.

Read More

Please login to borrow the book.


of 16 pages