Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7

Transformasi Organisasi Konsep dan Teknik Pelaksanaan

by Musa Ali

Publisher - PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Category - General Academics

Untuk kekal relevan dan berdaya saing, organisasi tidak dapat mengelak daripada melakukan transformasi. Persoalan yang sering dibangkitkan ialah cara menterjemahkan hala tuju organisasi ke dalam bentuk strategi dan tindakan pada peringkat individu, sekali gus menginstitusikan dan menjadikan transformasi sebagai budaya dalam kalangan anggota organisasi. Buku ini memberi dimensi baru pelaksanaan transformasi organisasi berserta teknik pelaksanaan yang diperincikan sehingga mudah difahami dan diaplikasikan segera. Ketua eksekutif, pengurus, pentadbir dan pegawai yang terlibat dalam usaha membantu melaksanakan agenda transformasi di organisasi masing-masing tentunya akan mendapat manfaat daripada penulisan buku ini.

Please login to borrow the book.