Book is not available now. Book will available on: 22 May 2018

( 0 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7

Mediasi Komuniti di Malaysia

by Hanna Ambaras Khan & Nora Abdul Hak

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Kerajaan Malaysia berusaha untuk membangunkan negara dan pada masa yang sama cuba mengekalkan keharmonian dan keamanan di negara yang tercinta.  Kepelbagaian kaum, etnik, agama, dan budaya di Malaysia merupakan satu cabaran besar kepad aysia merupakan satu cabaran besar kepada kerajaan dalam mengekalkan keamanan di negara ini.  Sehubungan dengan hal itu, Mediasi Komuniti ialah program yang dibuat oleh kerajaan, yang dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk memupuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan rakyat.  Pada masa yang sama, program ini memberi peluang kepada penduduk untuk menyelesaikan pertikaian pada peringkat masyarakat tanpa perlu pergi ke mahkamah atau agensi kerajaan.  Kaedah ini tidak berbeza daripada penyelesaian pertikaian tradisional yang telah diterima pakai oleh setiap kaum dan etnik di Malaysia dalam tempoh prepenjajahan dengan diberikan nama baharu.  Memang menjadi sifat setiap kaum dan etnik yang lebih sukakan penyelesaian secara baik berbanding dengan konfrontasi.  Penyelesaian pertikaian secara baik juga membolehkan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan etnik hidup dalam suasana yang harmoni.  Semoga Mediasi Komuniti dapat menyatupadukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya dan agama.

Please login to borrow the book.