daripada 514 laman

"Kemahiran Klinikal untuk Pelajar-pelajar Farmasi: Ke Arah Praktis Penjagaan Farmaseutikal"

oleh Azmi Sarriff

Buku Kemahiran Klinikal untuk Pelajar-pelajar Farmasi: Ke Arah Praktis Penjagaan Farmaseutikal dihasilkan bagi memenuhi keperluan pelajar-pelajar farmasi terhadap bahan bacaan ilmiah dalam bidang farm ...

Selanjutnya

Kuota buku didalam rak sudah habis dipinjam. Buku boleh mulai dipinjam pada 20 Dec 2018

Sila login untuk meminjam buku.

"Roll Out the Champagne, Singapore!"

oleh Catherine Lim

"30 stories about ordinary Singaporeans at their best and worst, their joys and griefs and angers, their dreams fulfilled or lost. They are tales about the awesome human condition and the even more aw ...

Selanjutnya

Kuota buku didalam rak sudah habis dipinjam. Buku boleh mulai dipinjam pada 21 Dec 2018

Sila login untuk meminjam buku.

#HilalAsyraf Koleksi Status Facebook Terbaik

oleh Hilal Asyraf

"Kita tidak berFacebook kerana ia satu trend. Tetapi kerana kita melihat di sana ada yang dapat kita manfaatkan untuk pengembangan dan kelangsungan Islam itu sendiri." - Hilal Asyraf "Status Facebook ...

Selanjutnya

Buku sedia untuk dipinjam.

Sila login untuk meminjam buku.

#HURT

oleh Rehan Makhtar

Tiga tahun. Bukan waktu yang singkat untuk dilalui namun harapannya tetap ada, agar di balik tembok tinggi ini ada cahaya yang bergemerlapan buat dirinya. Tapi, sekali lagi ujian menyapa. Bersua denga ...

Selanjutnya

Kuota buku didalam rak sudah habis dipinjam. Buku boleh mulai dipinjam pada 26 Dec 2018

Sila login untuk meminjam buku.

(Book 1) Bella Leaves The Village

oleh Helena FernzSelanjutnya

Buku sedia untuk dipinjam.

Sila login untuk meminjam buku.

(Book 10) Bella Learns About Courage

oleh Helena FernzSelanjutnya

Buku sedia untuk dipinjam.

Sila login untuk meminjam buku.

(Book 12) Bella Meets The Rude Butterfly

oleh Helena FernzSelanjutnya

Buku sedia untuk dipinjam.

Sila login untuk meminjam buku.

(Book 13) Bella Makes A Discovery

oleh Helena FernzSelanjutnya

Buku sedia untuk dipinjam.

Sila login untuk meminjam buku.

daripada 514 laman