Available for borrowing.

( 4 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Pengembaraan Ibn Battuta Musafir Islam

by Ross E. Dunn

Publisher - University of Malaya Press

Category - History

Ibn Battuta telah disanjung sebagai musafir terbesar. Selama perjalanannya yang merentang hampir tiga puluh tahun, ia telah melintasi Dunia Timur, mengunjungi daerah‐daerah yang luasnya sama dengan luas 44 buah negara zaman moden, dan merentasi kawasan seluas kira‐kira 73,000 batu. Rihla karangan Ibn Battuta adalah sebuah tinjauan lengkap tentang tokoh‐tokoh, tempat pemerintahan dan pelbagai keanehan dunia Muslim pada satu per empat kedua abad ke‐14, yang ditulis dalam gaya sastera yang lazim pada zamannya. Buku ini juga merupakan sebuah catatan penembaraan yang dramatis.

Please login to borrow the book.