Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Asal Kejadian Langit dan Bumi

by Syeikh Nuruddin bin ‘Ali Janji Al-Rani Al-Syafie

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Adapun asal kejadian tujuh petala langit dan bumi itu dijadikan Allah S.W.T. daripada durratu-baidha’ (mutiara putih), sebagaimana firmanNya di dalam Al-Quran: “Dan langit (tujuh petala langit) itu Kami bina dengan kekuasaan (Qudrat) Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh), sedangkan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa (Kami jua yang meluaskannya).” (Al-Dzariyat: 47) “Dan Dialah (Allah S.W.T.) yang menjadikan langit dan bumi dalam tempoh enam masa (enam hari sahaja, iaitu permulaannya dari hari Ahad dan kesudahannya pada hari Juma’at) dan (ketika itu) ‘Arasy-Nya berada di atas air.” (Surah Hud:7)

Please login to borrow the book.