Available for borrowing.

( 1 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7

Ayahku

by HAMKA

Publisher - PTS Publishing sdn bhd

Category - General Novel

Cuma saya harus menjaga satu perkara yang amat penting, iaitu kecintaan anak kepada ayah, sekali-sekali jangan hendaknya saya lupa akan keadilannya, sehingga saya menulis tentang kebaikannya dengan berlebih-lebihan - HAMKA. Inilah riwayat hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah, perjuangan dan pengorbanannya menegakkan syiar Islam di Sumatera.

Please login to borrow the book.