Available for borrowing.

( 2 / 3 unit )

Loan Duration (day): 7
Imam Ibn Majah

by Rosmawati Ali @Mat Zin

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, al Tirmizi, al Nasa'I dan Ibn Majah, demikianlah nama-nama hebat tokoh terbilang yang mewarnai lembaran sejarah pengumpulan hadis selepas pemergian Nabi Muhammad SAW. Ketekunan mereka memelihara warisan umat Islam yang berharga ini wajar disingkap dan diteladani. Pembaca akan dibawa meneroka kisah pengembaraan mereka ke segenap ceruk rantau dalam usaha menuntut ilmu dan mengumpul hadis.

Please login to borrow the book.