Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Ujian, Cabaran dan Keterujaan dalam Pendidikan Guru di Malaysia

by Abdul Rashid Mohamed

Publisher - Penerbit USM

Category - General Academics

Senario pendidikan guru di Malaysia dibebani dengan ujian dan cabaran yang berterusan sehingga mencetuskan usaha ke arah transformasi untuk memastikan guru-guru generasi akan datang benar-benar berpengetahuan dan bersedia menghadapi cabaran globalisasi, berdaya saing dan komited dalam mendukung sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan dan aspirasi negara. Terdapat tujuh isu utama dalam menangani cabaran ini. Isu tersebut ialah pengambilan guru, kurikulum pendidikan, guru pentadbiran dan kawalan kualiti, penyelidikan, profesionalisme, pendidik guru dan perkembangan profesional. Setiap isu dibincangkan secara berasingan, dengan hal pelaksanaannya dilihat secara holistik dan meluas dalam konteks sosiobudaya Malaysia. Pada dasarnya, pengajaran adalah bersifat demografik dan guru adalah ejen dan pelaksana dalam sistem pendidikan. Justeru, sebarang usaha transformasi harus dilihat dalam konteks yang berkaitan.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
Perpustakaan Kuala Lumpur1