of 7 pages

ABC Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak

by Salmiza Saleh

Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak merupakan strategi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berasaskan otak yang dibangunkan daripada teori serta penemuan terkini kajian berkai ...

Read More

Book will available soon.

Please login to borrow the book.

Agriculture in Islam: From the Perspective of Economics, Banking & Finance

by Muhammad Ridhwan Ab. Aziz

AGRICULTURE IN ISLAM: From the Perspective of Economics, Banking and Finance provides a foundation on topics of agriculture in Islam that correlate with Islamic economics, banking and finance. The boo ...

Read More

Book is not available now. Book will available on 26 May 2024

Please login to borrow the book.

Angkatan Pemuda Insaf (API) 1946-1947

by Hasfalila Hassan, Ishak Saat

Penulisan ini menjurus kepada kajian tentang usaha dan peranan yang dimainkan oleh Angkatan Pemuda Insaf (API) sebagai barisan pemuda yang berusaha membebaskan Tanah Melayu daripada terus menjadi jaja ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Antropologi Dan Sejarah Dalam Kearifan Tempatan

by Editor: Nazarudin Zainun

Buku berjudul Antropologi dan Sejarah dalam Kearifan Tempatan ini mengandungi 15 bab. Kesemua judul saling berkaitan antara sejarah dan antropologi. Tajuk-tajuknya ialah Almanak dan Pelangkah: Panduan ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

BANJIR, RISIKO KESIHATAN DAN PENGURUSANNYA

by Haliza Abdul Rahman, Rapeah Suppian, Wan Nor Amilah Wan Abdul Wahab

Banjir hanyalah salah satu dari sekian banyak bencana alam yang sering terjadi. Banjir merupakan fenomena semula jadi tetapi campurtangan dan gangguan keterlaluan manusia terhadap ekosistem sedia ada ...

Read More

Book is not available now. Book will available on 27 May 2024

Please login to borrow the book.

BASIC STATISTICAL ANALYSIS FOR RESEARCH ; STEP BY STEP ANALYSIS (SPSS)

by Md. Fauzi Ahmad@Mohamad

The main objective of this book is to provide step by step guidance in statistical analysis. It starts from explanation on type of statistical analysis, steps, results, interpretation and reporting. ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

COVID-19: Kehidupan dan Cabaran

by Amir Khalid

Covid-19: Kehidupan dan Cabaran mengumpulkan artikel-artikel penulisan daripada pengalaman staf dan pelajar semasa menghadapi wabak Covid 19. Pengalaman dan maklumat perkongsian ini terhasil semasa te ...

Read More

Available for borrowing.

Please login to borrow the book.

Dinamisme Etnik dan Sosiobudaya Melayu

by Editor: Nazaruddin Zainun & Mohamad Omar Bidin

"Dinamisme Etnik dan Sosiobudaya Melayu Buku ini mengandungi lapan makalah yang definisi kearifan tempatan tercermin melalui judulnya. Ia memperlihatkan kearifan tempatan dalam pelbagai sudut ilmu ...

Read More

Book is not available now. Book will available on 26 May 2024

Please login to borrow the book.

of 7 pages