Category : Tots & Toddlers

of 1 pages

Belajar Melalui Bermain

by Sharifah Nor Putih & Azliza Ali

Belajar melalui bermain adalah prinsip utama dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ramai tokoh pendidikan awal kanak-kanak mengatakan belajar melalui bermain merupakan pendekatan yang berkesan untuk meni ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nabi Syu'aib a.s. dengan Kaum Madyan

by Sulaiman Zakaria

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak-kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nabi Yunus a.s. Diselamatkan Nun

by Sulaiman Zakaria

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak-kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nabi Yusuf a.s. Menteri Besar

by Sulaiman Zakaria

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak-kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nabi Zakaria a.s. Penjaga Maryam

by Sulaiman Zakaria

Siri Koleksi 25 Nabi menghimpunkan kisah para nabi sebagai bahan bacaan kanak-kanak. Kisah-kisah yang dipaparkan dapat memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Perjuangan para nabi yang menghadapi pelba ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages