Category : Family & Health

of 1 pages

ISU PERSEKITARAN DAN KESIHATAN DI MALAYSIA

by Editor : Haliza Abdul Rahman, Sakinah Harith, Hasmah Abdullah

Buku ini memaparkan hubungan antara persekitaran dan kesihatan di Malaysia dalam aspek permasalahan, pengurusan dan penyelesaian hasil daripada kajian serta tinjauan yang dijalankan oleh penyelidik da ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages