Category : General Academics

of 4 pages

Antropologi Dan Sejarah Dalam Kearifan Tempatan

by Editor: Nazarudin Zainun

Buku berjudul Antropologi dan Sejarah dalam Kearifan Tempatan ini mengandungi 15 bab. Kesemua judul saling berkaitan antara sejarah dan antropologi. Tajuk-tajuknya ialah Almanak dan Pelangkah: Panduan ...

Read More

Please login to borrow the book.


BANJIR, RISIKO KESIHATAN DAN PENGURUSANNYA

by Haliza Abdul Rahman, Rapeah Suppian, Wan Nor Amilah Wan Abdul Wahab

Banjir hanyalah salah satu dari sekian banyak bencana alam yang sering terjadi. Banjir merupakan fenomena semula jadi tetapi campurtangan dan gangguan keterlaluan manusia terhadap ekosistem sedia ada ...

Read More

Please login to borrow the book.


BASIC STATISTICAL ANALYSIS FOR RESEARCH ; STEP BY STEP ANALYSIS (SPSS)

by Md. Fauzi Ahmad@Mohamad

The main objective of this book is to provide step by step guidance in statistical analysis. It starts from explanation on type of statistical analysis, steps, results, interpretation and reporting. ...

Read More

Please login to borrow the book.


COVID-19: Kehidupan dan Cabaran

by Amir Khalid

Covid-19: Kehidupan dan Cabaran mengumpulkan artikel-artikel penulisan daripada pengalaman staf dan pelajar semasa menghadapi wabak Covid 19. Pengalaman dan maklumat perkongsian ini terhasil semasa te ...

Read More

Please login to borrow the book.


Ideal Green Homes: Understanding The Needs of Malaysian House Buyers

by Mohd Wira Mohd Shafiei, Radzi Ismail, Ilias Said, Omar Osman

Public interest and concern about climate change has been mounting steadily in recent years. Fully aware that the issue significantly contributes to greenhouse gas emissions, the housing industry has ...

Read More

Please login to borrow the book.


Isu Bahasa, Etnik dan Pembinaan Negara Bangsa Dalam Sistem Pendidikan Malaysia

by Tan Yao Sua

"Isu bahasa, etnik dan pembinaan negara bangsa amat sinonim dalam sistem pendidikan negara ini. Buku ini mengupas isu-isu tersebut dengan meninjau beberapa aspek seperti:  kedudukan pendidikan ba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Isu Dan Undang-Undang Alam Sekitar Di Malaysia

by Shamsuddin Suhor

Buku Isu dan Undang-undang Alam Sekitar di Malaysia memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai isu alam sekitar dari sudut perundangan, khususnya mengenai kawalan pencemaran di bawah unda ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kaedah Psikoterapi Berasaskan Konsep Maqamat Abu Talib Al-Makki

by Sharifah Basirah Syed Muhsin, Che Zarrina Sa'ari

Sejak akhir-akhir ini apabila masyarakat terutamanya umat Islam semakin kerap menghadapi ketidakstabilan emosi, psikologi, kognitif dan sebagainya sehingga menimbulkna pelbagai masalah berkaitan denga ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 4 pages