Category : General Academics

of 3 pages

ENSIKLOPEDIA SAINS & ALQURAN – BUMI DAN ALAM SEMESTA (1)

by ISHAK HAMZAH

 ENSIKLOPEDIA SAINS & ALQURAN – BUMI DAN ALAM SEMESTA menampilkan isi kandungan tentang keadaan alam di sekeliling kita yang sering menjadi persoalan dan dijelaskan dalam bentuk yang mudah.  ...

Read More

Please login to borrow the book.


Guru Sebagai Pendorong dalam Darjah

by Abdullah Hassan, Ainon Mohd

Bacaan wajib bagi guru-guru yang mengajar murid-murid yang malas belajar.

Read More

Please login to borrow the book.


Ketokohan Al‐Ghazzali dalam Bidang Logik

by Mohd Fauzi Hamat

Al‐Ghazzali menjadi perintis kepada usaha mempertaut disiplin ilmu Islam dengan disiplin Logik yang menjadi manhaj kepada Falsafah Greek. Penolakan beliau terhadap beberapa aspek falsafah yang dilih ...

Read More

Please login to borrow the book.


Panduan Menulis Novel: Teknik Surah Yusuf

by Ainon Mohd.

Terbukti! Melahirkan karya yang indah dan evergreen "Tidak ada lagi alasan penulis baru, saya tidak ada idea!" Teknik penulisan gaya surah Yusuf menunjuk cara, memimpin penulis baru keluar dari ket ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pengembaraan Ibn Battuta Musafir Islam

by Ross E. Dunn

Ibn Battuta telah disanjung sebagai musafir terbesar. Selama perjalanannya yang merentang hampir tiga puluh tahun, ia telah melintasi Dunia Timur, mengunjungi daerah‐daerah yang luasnya sama dengan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pengurusan Akidah Dalam Kehidupan Muslim

by Editors: Mohd Radhi Ibrahim

Akidah seringkali dilihat sebagai asas teori yang membezakan kepercayaan Islam dari kepercayaan lain. Kasya sederhana ini meneliti akidah daripada dimensi yang sedikit berbeza iaitu akidah sebagai pen ...

Read More

Please login to borrow the book.


Research Design & Data Analysis in Sosial Science Research

by Mohd Ghani Awang, Noryanti Muhammad & Suriya Kumar Sinnaduri

This book was written to give a simple understanding or basic knowledge in the social sciences research. The information given is very valuable to undergraduates, form six students and as well as to ...

Read More

Please login to borrow the book.


Sejarah Masyarakat Melayu Moden

by Khoo Kay Kim

"Dalam monograf ini tajuk-tajuk yang dibincangkan bukanlah begitu baru; tetapi tajuk- tajuk yang agak lama itu dibincangkan dengan cara yang lebih terperinci dan tepat. Kita sesungguhnya masih dalam p ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 3 pages