Category : Business & Management

of 1 pages

Keselamatan dan Kesihatan Dalam Perniagaan Kecil

by Azuddin Bahari, Hanum Hassan & Tunku Salha Tunku Ahmad

Kebanyakkan perniagaan kecil tidak mewujudkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang menyeluruh. Kemalangan sering berlaku ke atas para pekerja di sektor-sektor perniagaan. Denga ...

Read More

Please login to borrow the book.


PENDAHULUAN KEPADA KAEDAH PENILAIAN PELABURAN HARTA TANAH

by Mohd Hasrol Haffiz Aliasak, Mohd Farid Sa’ad

Kaedah Penilaian Pelaburan Harta Tanah merupakan salah satu teknik atau kaedah penilaian yang digunakan oleh juruukur penilaian bagi menaksir dan menilai harta tanah pelaburan di mana pendapatan sewa ...

Read More

Please login to borrow the book.


PENGURUSAN HARTA TANAH: PENDEKATAN PENGURUSAN PELANGGAN

by Yasmin Mohd Adnan

Penulis mendapati bahawa tidak banyak buku rujukan berkaitan pengurusan harta tanah disediakan dalam Bahasa Melayu. Tujuan buku ini adalah untuk dijadikan rujukan sesiapa yang ingin lebih tahu berkena ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages