Category : Engineering & IT

of 1 pages

Pemudahcara Pembelajaran Abad 21 menerusi Aplikasi atas talian

by Suhaizal Hashim, Mohd Erfy Ismail, Alias Masek

Buku ini terhasil sejajar dengan kehendak pendidikan abad 21, atas kesedaran bahawa masih ramai lagi golongan pendidik di luar sana yang kurang pasti mengenai kesediaan perisian-perisian atas talian y ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages