Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Pesan-Pesan Pernikahan (Beserta Soal-Jawab Munakahat)

by Hafiz Firdaus Abdullah

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Ramai yang tidak sabar untuk memasuki alam perkahwinan, hanya untuk mendapati ia begitu sukar, penuh dengan konflik dan penyesalan. Apa yang berlaku ialah alam perkahwinan dimasuki tanpa ilmu yang cukup, baik ilmu berkenaan hukum-hukum agama, mahupun ilmu berkenaan kehidupan suami-isteri. Buku di tangan kamu ini memberikan sejumlah pesanan dan nasihat kepada semua, baik yang akan berkahwin ataupun sudah berkahwin. Ia juga mengandungi soalan-soalan yang lazim ditanya berkenaan hukum-hukum perkahwinan, yang masyhur disebut sebagai Munakahat. Kami yakin buku ini dapat membantu anda memulakan atau meneruskan alam perkahwinan dengan kebahagiaan dan ketenangan.

Please login to borrow the book.