Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Dimensi Budaya Teknologi dalam Era Globalisasi

by Norhani Bakri

Publisher - PENERBIT UTM PRESS

Category - Engineering & IT

Budaya teknologi sesebuah masyarakat melibatkan cara penggunaan, pembinaan, dan penguasaan terhadap teknologi bagi memenuhi keperluan serta keinginan mereka dalam kehidupan. Ia merangkumi cara berfikir, tindakan, serta amalan seharian masyarakat dalam menangani perubahan teknologi serta persekitaran semasa yang berlaku. Buku Dimensi Budaya Teknologi dalam Era Globalisasi ini membincangkan dimensi–dimensi penting berkaitan pembudayaan teknologi, khususnya, dari segi penguasaan ilmu teknologi, penguasaan teknologi maklumat, amalan penyelidikan, dan daya inovatif masyarakat. Persaingan semasa dalam era globalisasi ini memerlukan satu peralihan set minda serta sikap yang positif terhadap penguasaan kemahiran dalam bidang sains dan teknologi. Kesediaan mengambil risiko, kecintaan terhadap ilmu, serta penglibatan dalam usaha–usaha penyelidikan dan inovasi merupakan antara nilai–nilai yang perlu dipupuk bagi mencapai budaya teknologi yang mantap. Penguasaan teknologi maklumat penting dalam menerokai ilmu pengetahuan baharu secara lebih meluas dan terkini di alam siber bagi melahirkan teknologi yang berkualiti dan berdaya saing.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
Perpustakaan Kuala Lumpur1