Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Siri Empat Abdullah: Abdullah bin Az-Zubair

by Tarikuddin bin Haji Hassan

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Abdullah bin Az-Zubair adalah termasuk salah seorang yang dinamakan al-Abadalah al-Arbaíah, iaitu empat orang Abdullah dari kalangan sahabat Nabi yang ayah mereka juga Islam yang terkenal didalam memberi fatwa. Tiga orang al-Abadalah al-Arbaah yang tiga lagi ialah Abdullah bin Amru bin al-Ass, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas.

Please login to borrow the book.