Available for borrowing.

( 2 / 3 unit )

Loan Duration (day): 7
MANUAL TEKNOLOGI PENANAMAN KELAPA

by Abdullah Othman, Ahmad Ngalim, A. Sivapragasam & Hairuddin Mohd. Amir

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Mengikut teras Dasar Pertanian Negara yang Ketiga (DPN3), dianggarkan bahawa tanaman kelapa akan memainkan peranan sosioekonomi penting dalam kebajikan penduduk luar bandar. Manual ini diharap akan menjadi bahan rujukan kepada mereka yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam penaman kelapa khususnya.

Please login to borrow the book.