Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
LEBAH KELULUT MALAYSIA – BIOLOGI & PENTERNAKAN

by Mohd Fahimee Jaapar, Rosliza Jajuli dan Muhamad Radzali Mispan

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Penternakan lebah kelulut menjadi satu fenomena yang besar di Malaysia. Semenjak MARDI melancarkan Pakej Teknologi Penternakan Lebah Kelulut pada MAHA 2012, industri ini berkembang dari hari ke hari. Kaedah penternakan yang dikeluarkan bertujuan untuk memberi ilmu kepada rakyat Malaysia berkenaan kepentingan lebah kelulut ini. Penerbitan buku ini diharap dapat memberi input kepada penternak dan orang awam berkenaan penternakan, pendebungaan dan juga khasiat madu lebah kelulut.

Please login to borrow the book.