Available for borrowing.

( 4 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Kamus Inggeris Melayu Dewan

by Dewan Bahasa dan Pustaka

Publisher - Xentral methods Sdn bhd

Category - Language & Dictionary

Kamus Inggeris Melayu Dewan ialah kamus dwibahasa Inggeris dan Melayu yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka buat pertama kali pada 1991. Ia mempunyai lebih kurang 40,000 kata masukan dan ditujukan kepada mereka yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama atau kedua serta juga mengetahui asas bahasa Melayu. Tumpuan utama kamus ini ialah perkataan seharian yang baku dan umum, dengan perkataan dan makna yang kurang lazim atau sangat khusus tidak dimasukkan. Bagaimanapun, kamus ini juga merangkumi sebilangan istilah teknikal, kata sastera, serta penggunaan tak formal dan idiomatik. Berbeza daripada kamus-kamus bahasa Inggeris-bahasa Melayu yang lain, kamus ini tidak menghuraikan makna kata, tetapi sebaliknya menyediakan padanan bahasa Melayu bagi setiap perkataan, frasa, dan ungkapan bahasa Inggeris, berdasarkan konteks dan pemakaian kata. Oleh itu, kamus ini amat berguna sebagai bahan rujukan yang bukan sahaja dapat memenuhi keperluan biasa sehingga ke peringkat pengajian tinggi tetapi juga dapat memenuhi keperluan para penterjemah.

Please login to borrow the book.