Available for borrowing.

( 3 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Pengurusan Akidah Dalam Kehidupan Muslim

by Editors: Mohd Radhi Ibrahim

Publisher - Penerbit USIM

Category - Islam

Akidah seringkali dilihat sebagai asas teori yang membezakan kepercayaan Islam dari kepercayaan lain. Kasya sederhana ini meneliti akidah daripada dimensi yang sedikit berbeza iaitu akidah sebagai pendorong individu Muslim melakukan amalan baik dan menjauhi amalan buruk. Karya ini bertujuan untuk membantu generasi Islam semasa menguruskan akidah mereka dengan baik bagi mencapai objektif akidah. Seterusnya, mencapai kajayaan hidup di dunia dan di akhirat. Selain itu, karya ini turut membantu menjkelaskan beberapa isu akidah yang sering diperdebatkan dalam kalangan umat Islam semasa seperti isu Tauhid, Bidaah dan sifat Khabariyyah. enjelasan diberikan berdasarkan kepada dalil al-Quran dan Sunnah serta dalil akal yang selari dengan kedua-duanya.

Please login to borrow the book.