Book is not available now. Book will available on: 25 Jun 2021

( 0 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Belajar Melalui Bermain

by Sharifah Nor Putih & Azliza Ali

Publisher - UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN BHD

Category - General Academics

Belajar melalui bermain adalah prinsip utama dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ramai tokoh pendidikan awal kanak-kanak mengatakan belajar melalui bermain merupakan pendekatan yang berkesan untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak dalam semua aspek secara menyeluruh. Buku ini mengemukakan pengetahuan yang mendalam tentang pendekatan bermain.

Please login to borrow the book.