Available for borrowing.

( 3 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Cari Duit Cara Mudah Sebagai Penulis Bebas

by Zamri Mohamad

Publisher - PTS Publications

Category - General Academics

Ketahui bagaimana cara hendak menambahkan pendapatan dengan menulis artikel di majalah-majalah. Menjadi seorang penulis bebas tidak sekadar tertakluk kepada bakat semata-mata. Kaedah pengurusan masa, kaedah membina matlamat dan strategi menjana idea adalah faktor-faktor yang membantu seorang penulis bebas dalam pengkaryaan. Inilah antara perkara-perkara yang jarang disebut tetapi penting dalam merancang kejayaan.

Please login to borrow the book.