Available for borrowing.

( 3 / 3 unit )

Loan Duration (day): 7
Pengaturcaraan Berorientasikan Objek Menggunakan Bahasa JAVA

by Norazah Yusof, Radziah Mohamad & Puteh Saad

Publisher - Penerbit UTM Press

Category - Engineering & IT

Buku ini memberi penekanan terhadap penyelesaian masalah menggunakan pendekatan pengaturcaraan berorientasikan objek dan bahasa pengaturcaraan Java. Antara prinsip pengaturcaraan berorientasikan objek yang disentuh dalam buku ini adalah pengkapsulan, pewarisan, polimorfisme, dan pengecualian. Buku ini juga memberi penerangan mengenai konsep kelas, objek, pakej, tatasusunan, pengangkaan, hubungan antara kelas, aplet, dan aplikasi antara muka pengguna grafik yang dilengkapi dengan contoh atur cara Java. Untuk memantapkan pemahaman konsep dan penguasaan dalam penyelesaian masalah, buku ini dilengkapi dengan soalan latihan pada setiap akhir bab. Buku ini sesuai digunakan sebagai pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah, pelajar mahupun orang awam yang ingin mendalami ilmu mengenai pengaturcaraan berorientasikan objek menggunakan bahasa pengaturcaraan Java.

Please login to borrow the book.