Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
PENGURUSAN PEROLEHAN SEBUT HARGA DAN TENDER KONVENSIONAL

by Norazilan Mazahar

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Buku ini sesuai menjadi rujukan asas kepada pelajar-pelajar Universiti Awam, Institut Pengajian Tinggi, kontraktor, perunding, pemaju atau orang awam yang berminat untuk mengetahui dan mendalami kefahaman berkenaan tatacara perolehan tender konvensional dan sebutharga di agensi kerajaan. Buku ini juga sesuai dan berguna untuk rujukan graduan dalam bidang Ukur Bahan, Arkitek atau Kejuruteraan yang bakal menamatkan pengajian sebelum melangkah ke alam pekerjaan dan akan terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan tatacara perolehan di agensi kerajaan.

Please login to borrow the book.