Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
ABC Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak

by Salmiza Saleh

Publisher - 2018

Category - Science

Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak merupakan strategi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berasaskan otak yang dibangunkan daripada teori serta penemuan terkini kajian berkaitan otak. Pendekatan ini direka bentuk agar serasi dengan struktur, kecenderungan serta fungsi optimum otak manusia bagi memastikan keberkesanan proses pembelajaran individu pelajar. Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak dirancang khusus untuk lebih menghargai serta memberi pertimbangan yang menyeluruh terhadap kemampuan otak dalam sesuatu proses pembelajaran. Sehingga kini, belum ada buku yang membincangkan tentang konsep Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak dalam versi bahasa Malaysia. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan bagi bakal guru, guru dan pendidik yang berminat untuk meneroka potensi otak serta potensi diri dalam konteks kehidupan harian.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
PERPUSTAKAAN AWAM LABUAN1
Perpustakaan Kuala Lumpur1