Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Asas Geopolimer: Teori dan Amali

by Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Rafiza Abdul Razak, Zarina Yahya, Kamaruddin Hussin, Liew Yun Ming, Heah Cheng Yong & Mohd Izzat Ahmad

Publisher - Penerbit UniMAP, Universiti Malaysia Perlis

Category - Engineering & IT

Asas Geopolimer: Teori dan Amali ialah sebuah buku yang membincangkan beberapa perkara asas yang penting mengenai geopolimer. Penulisan ini menumpukan kepada teori asas, proses dan pencirian geopolimer yang memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai teori dan praktikal berasaskan hasil penyelidikan yang dibuat penyelidik. Tiga perkara utama yang dibincangkan di dalam buku ini ialah bahan mentah (larutan pengaktif alkali), tindak balas kimia yang memainkan peranan dalam proses pengeopolimeran dan pemprosesan geopolimer. Buku ini juga adalah buku pertama yang dihasilkan dalam Bahasa Melayu.

Please login to borrow the book.