Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Nyamuk Aedes Penyakit Dan Kawalan

by Mohd Pozi Mohd Tahir et al.

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Novel

Kesedaran terhadap kepentingan mencegah pembiakan nyamuk Aedes dan seterusnya mengawal penyebaran penyakit bawaannya dapat mewujudkan persekitaran hidup yang bersih dan sihat. Buku ini juga sesuai dijadikan sebagai bahan rujukan yang komprehensif untuk pelajar Institusi Pengajian Tinggi, pengamal kesihatan dan masyarakat umum.

Please login to borrow the book.