Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Asas Mekanik Kuantum

by Ahmad Nazib Alias, Zubainun Mohamed Zabidi

Publisher - Penerbit USM

Category - Science

Mekanik kuantum merupakan salah satu cabang yang paling penting dan sukar dalam bidang fizik. Mekanik kuantum juga mempunyai aplikasi yang penting dalam bidang kimia. Sebagai contoh, antara aplikasi mekanik kuantum dalam bidang kimia ialah interaksi molekul, ikatan bahan kimia, sifat optik dan kajian spektroskopik. Buku ini mengandungi perbincangan tentang kegagalan mekanik klasik, postulat mekanik kuantum, kuantiti tercerap, operasi operator dalam mekanik kuantum, jenis-jenis perigi keupayaan, struktur atom hidrogen, teori usikan dan pengaturcaraan dalam mekanik kuantum. Buku ini juga banyak menunjukkan contoh-contoh penyelesaian permasalahan dalam mekanik kuantum. Buku ini menerangkan aplikasi mekanik kuantum dalam penyelidikan dengan pendekatan yang memudahkan pemahaman pelajar.

Please login to borrow the book.