Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
KOMPENDIUM PENJODOH BILANGAN

by NORASRAM ABD RAHMAN, HAFIZUL ASING ABDULLAH, MOHD HAZIM ABD KADIR

Publisher - NORASRAM BIN ABD RAHMAN

Category - School Exercise

Kompendium Peribahasa telah memenangi Johan Inovasi Kebangsaan di Seminar Pedagogi Inovasi Kebangsaan SPIK 2019. Inovasi ini merupakan suatu bahan sokongan tatabahasa yang berteraskan permainan,. Diilhamkan untuk menjadikan pembelajaran tatabahasa suatu subjek yang menarik, Direka untuk merubah pembelajaran tatabahasa kepada bentuk permainan yang menyeronokkan murid. Kaedah dan cara penggunaan sistem gred petak berwarna dan bergambar sangat bersesuaian dengan tahap keupayaan murid di sekolah. Murid mudah menggunakan Kompendium Tatabahasa ini kerana akses yang cepat akan membantu murid mudah faham semasa proses permainan berlaku. Terdapat 4 tajuk yang disediakan merangkumi PERIBAHASA, SINONIM, ANTONIM dan PENJODOH BILANGAN. TERIMA KASIH & SELAMAT MENGGUNAKAN INOVASI INI. Tonton cara dan kaedah menggunakan Kompendium dengan menaip di Youtube - KOMPENDIUM TATABAHASA.

Please login to borrow the book.