Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Aspirasi A++: Penulisan Tahap 2 (UPSR)

by Junaidi Yusof & Sulaiman Zakaria

Publisher - Prestasi Publication Enterprise

Category - School Exercise

Fungsi buku ini adalah untuk memantapkan lagi gaya penulisan pelajar yang akan menduduki peperiksaan UPSR. Selaras dengan kemampuan bahasa pelajar tahap 2 sekolah rendah, contoh karangan di dalam buku ini disesuaikan untuk mereka. Pelajar juga diperkenalkan kepada format peperiksaan serta soalan yang kerap keluar dalam ujian subjek Bahasa Melayu.

Please login to borrow the book.