Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Aspirasi A++: Karangan Contoh

by Junaidi Yusof & Sulaiman Zakaria

Publisher - Prestasi Publication Enterprise

Category - School Exercise

Buku ini dicipta khas untuk pelajar sekolah rendah yang lemah dalam subjek Bahasa Malaysia. Pelajar yang lemah dapat meningkatkan penguasaan bahasa mereka dengan menggunakan karangan contoh yang disediakan di dalam buku ini. Ilustrasi menarik dapat menarik perhatian pelajar dan menolong proses pembelajaran. Buku ini sesuai untuk pelajar sekolah rendah Tahap 1 dan 2 yang akan menduduki peperiksaan UPSR.

Please login to borrow the book.