Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Pelangi Interactive eBook Sains Tingkatan 1

by Nor Mazliana Abdul Hashim, Chong Chee Sian

Publisher - Pelangi ePublishing Sdn Bhd

Category - General Academics

Siri Pelangi Interactive eBook menyediakan pelbagai elemen visual, animasi dan interaktif untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar.

CIRI-CIRI:

  1. Nota - Padat, komprehensif dan mudah difahami mengikut Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) terbaharu.
  2. Animasi / Video - Untuk menggambarkan proses yang rumit dengan penjelasan terperinci untuk membantu pelajar memahami konsep dan teori.
  3. Tayangan Slaid - Untuk meningkatkan persembahan kandungan dengan ilustrasi dan gambar yang menarik.
  4. Praktis Formatif Interaktif - Merangkumi soalan-soalan berkaitan subtopik yang dipelajari untuk mengukuhkan pemahaman murid.
  5. Peta Konsep - Untuk dijadikan gambaran keseluruhan bab ringkas.
  6. Eksperimen - Untuk membantu pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran saintifik secara langsung, dan mengembangkan sikap positif terhadap sains. Meningkatkan pemahaman konsep pelajar mengenai teori.
  7. Galeri i-THINK - Memaparkan ringkasan topik menggunakan peta i-THINK
  8. Sudut Info - Info tambahan dan tip untuk pengetahuan murid.

Please login to borrow the book.