Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Aspirasi A++: Latihan Penulisan Tahun 4 & 5

by Junaidi Yusof & Sulaiman Zakaria

Publisher - Prestasi Publication Enterprise

Category - School Exercise

Buku latihan ini dapat digunakan oleh pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa mereka dalam bentuk penulisan karangan. Sesuai dengan tahap pelajar sekolah rendah Tahun 4 & 5, latihan dan contoh soalan dalam buku ini boleh menolong pelajar menjana idea dan membentuk ayat Bahasa Melayu yang lebih mantap. Jawapan disediakan.

Please login to borrow the book.