Available for borrowing.

( 1 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Homofakta

by Dr. Rafidah Hanim

Publisher - Penerbitan Wahai Sdn Bhd

Category - General Academics

HOMOFAKTA adalah himpunan tulisan Dr. Rafidah Hanim yang membincangkan isu-isu berkaitan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) daripada segenap aspek termasuk kesihatan fizikal dan mental, agenda di peringkat antarabangsa dan tempatan serta pendekatan penyelesaian dalam kerangka agama.

Please login to borrow the book.