Available for borrowing.

( 4 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7




Latihan Mengajar

by Ramiaida Darmi

Publisher - Penerbit USIM

Category - Language & Dictionary

Buku ini memberi tumpuan kepada kursus Latihan Mengajar bagi pelajar Pendidikan khususnya bagi program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan (Pendidikan Islam). Kandungan buku ini memberi panduan kepada pelajar dan guru pelatih mengenai program Latihan Mengajar, persediaan yang perlu dilakukan, pendekatan kepada pengajaran dan pembelajaran yang baik, tanggungjawab pelajar dan guru pelatih dalam kegiatan kokurikulum serta penilaian pengajaran dan pembelajaran. Pelajar dan guru pelatih boleh merujuk kepada beberapa kriteria penilaian yang digariskan di dalam buku ini sebagai panduan untuk melaksanakan latihan mengajar dengan jayanya.

Please login to borrow the book.