Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Penyeragaman Fatwa & Kaedah Pelaksanaan dalam Pindah Milik Harta

by Fathullah Asni & Jasni Sulong

Publisher - Penerbit USIM

Category - Islam

Buku ini membincangkan kepentingan dan kaedah istinbat yang sesuai untuk penyeragaman fatwa di Malaysia. Di samping itu, penulisan ini juga menonjolkan elemen sejarah dan usaha pentadbiran agama ke arah penyeragaman hal ehwal fatwa sejak awal kedatangan Islam ke Malaysia. Menariknya, buku ini turut mengaplikasikan kaedah istinbat dalam isu-isu pindah milik harta yang merangkumi bidang wasiat, faraid, hibah, harta sepencarian dan wakaf. Isu-isu tersebut adalah berdasarkan kes sebenar yang berlaku di negeri-negeri di seluruh Malaysia.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
Perpustakaan Kuala Lumpur1