Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Pembangunan Pembelajaran Mobile Secara Kendiri dan Kolaboratif (OS dan Android)

by Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail, Mohd Khairul Fahmi Haron, Zulhelmizan Muhamd

Publisher - Penerbit UTHM

Category - Engineering & IT

Buku ini merangkumi satu garis panduan menggunakan platform appypie.com dalam membangunkan aplikasi bagi sistem operasi Android dan iOS, ciri-ciri aplikasi yang boleh dibangunkan dan bagaimana membangunkan aplikasi bagi sistem operasi Android dan iOS berdasarkan kepada platform appypie.com

Please login to borrow the book.