Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Pemudahcara Pembelajaran Abad 21 menerusi Aplikasi atas talian

by Suhaizal Hashim, Mohd Erfy Ismail, Alias Masek

Publisher - Penerbit UTHM

Category - Engineering & IT

Buku ini terhasil sejajar dengan kehendak pendidikan abad 21, atas kesedaran bahawa masih ramai lagi golongan pendidik di luar sana yang kurang pasti mengenai kesediaan perisian-perisian atas talian yang boleh membantu pengajaran dan pemudahcaraan. Sungguhpun dilatih untuk menggunakan teknologi pendidikan, namun perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi mungkin telah menjadikan tahap pengetahuan golongan pendidik terhadap teknologi pendidikan terkini sedikit terkebelakang. Bahan dalam penulisan buku ini adalah dikumpulkan daripada pelbagai sumber termasuk pengalaman penulis sendiri, buku-buku rujukan terkini, artikel dan laman web yang berkaitan tidak lupa juga idea daripada para pelajar. Oleh yang demikian, buku ini amat sesuai dijadikan rujukan oleh golongan pendidik dalam meneroka pengalaman baru dalam pengajaran dan pemudahcaraan pembelajaran abad 21 yang serba mencabar ini.

Please login to borrow the book.