Available for borrowing.

( 8 / 10 unit )

Loan Duration (day): 7
Sunnah vs. Bid’ah

by Yusuf Al-Qaradhawi Ph.D.

Publisher - PTS Publications

Category - Islam

Sebahagian daripada ulama berpandangan, setiap perkara baru adalah bid'ah sehinggakan membid'ahkan semua perkara yang tidak ada dalam sunnah. Sebahagian lagi daripada mereka berpandangan bid'ah hanya urusan duniawi semata-mata sehingga apa sahaja amalan yang tidak ada dalam sunnah, boleh diamalkan. Perselisihan ini adakalanya menyebabkan mereka bercakaran antara satu dengan yang lain meskipun dalam topik yang bukan pokok. Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menjawab perselisihan ini di bawah topik berikut: -Definisi sunnah dan bid'ah menurut perspekstif al-Quran dan sunnah. -Ruang lingkup permasalahan bid'ah. -Adakah perkara baru hanya dalam urusan dunia sahaja? -Benarkah bid'ah itu bermaksud berlebih-lebihan dalam ibadah? -Mengapa Islam tegas dalam isu bid'ah? -Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi menjawab penyelewengan artikel, "Ingkar terhadap Bid'ah, Benci kepada Perkara Baru: Adakah ini Pendirian Islam ataupun Jahiliyah?"

Please login to borrow the book.