Available for borrowing.

( 4 / 5 unit )

Loan Duration (day): 7
Kitab Perukunan Besar

by Haji Abdul Rasyid Banjar & Syeikh Muhammad Arsyad Banjar

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Adapun Rukun Syahadah itu ada empat perkara: Pertama : Mengisbatkan Zat Allah Taala Kedua : Mengisbatkan Segala Sifat Allah Taala Ketiga : Mengisbatkan Segala Perbuatan Allah Taala Keempat : Mengisbatkan Kebesaran Rasulullah saw.

Please login to borrow the book.