Available for borrowing.

( 3 / 3 unit )

Loan Duration (day): 7
Drama Melayu Dari Skrip Ke Pentas (Edisi Kedua)

by Rahmah Bujang

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Buku ini adalah edisi yang dikemas kini dari buku penulis yang berjudul Drama Melayu : Dari Skrip ke Pentas yang telah diterbitkan pada tahun 1994 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Edisi Baharu ini dikemas kini sete mpur. Edisi Baharu ini dikemas kini setelah timbul keperluan untuk mengulang cetak buku tersebut kerana sudah tidak ada lagi dalam pasaran dan masih lagi diperlukan oleh khalayak pembaca. Beberapa bahagian dalam buku ini turut dilakukan kemas kini serta memasukan perkembangan terkini berkaitan kegiatan drama dan teater.

Please login to borrow the book.