Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Layang-layang itu Menerbangkan Iman

by Nur Aliyah Aqilah Mohd Azri, Akmal Aminudin, Nur Anis Mat Dahari, Erisya Alya Hezri

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Novel

Layang-layang itu Menerbangkan Iman merupakan sebuah kumpulan cerpen yan gdihasilkan oleh kanak-kanak yang berusia 10-12 tahun dibawah program Bengkel Pembinaan Bakat Tunas Muda.  Cerita yang ditulis ini terhasil melalui erita yang ditulis ini terhasil melalui imaginasi dan pengalaman mereka sebagai kanak-kanak yang sentiasa meneroka perkara baharu.  Di samping menjadi bahan bacaan yang menyeronokkan, semua cerita menerapkan nilai-nilai positif yang akan membentuk peribadi menjadi generasi cemerlang.

Please login to borrow the book.