Available for borrowing.

( 5 / 6 unit )

Loan Duration (day): 7
Kerana Kasut Ajaib

by Abdul Halim Aman, Nur Huda Adilah Md Ridzwan, Nur Syafiqa MD Shaiful Bahari & Aisyah Syafawani Firdaus

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Kerana Kasut Ajaib merupakan sebuah kumpulan cerpen yang dihasilkan oleh kanak-kanak yang berusia 10-12 tahun di bawah program Bengkel Pembinaan Bakat Tunas Muda. Cerita yang ditulis ini terhasil melalui imaginasi dan pe is ini terhasil melalui imaginasi dan pengalaman mereka sebagai kanak-kanak yang sentiasa meneroka perkara baharu. Di samping menjadi bahan bacaan yang menyeronokkan, semua cerita menerapkan nilai-nilai positif yang akan membentuk peribadi menjadi generasi cemerlang.

Please login to borrow the book.