Book is not available now. Book will available on: 02 Feb 2021

( 0 / 3 unit )

Loan Duration (day): 7
Siri Usahawan Tani-Tanaman Cendawan

by Nasnan Jajuli

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Dari sudut nilai komersial, industri cendawan sebenarnya berpotensi tinggi dan berdaya maju. Persoalannya, mengapa usahawan yang terlibat dalam penanaman cendawan kurang menyerlah dan kurang berjaya? Banyak persoalan yang berkaitan dengan industri pertanian, khususnya tanaman cendawan, dibincangkan dengan panjang lebar di dalam buku ini. Semoga para pembaca, terutama peminat cendawan, mendapat banyak pengetahun melalui buku ini.

Please login to borrow the book.