Available for borrowing.

( 3 / 3 unit )

Loan Duration (day): 7
Fikrah Kesatuan Ummah

by Sidek Baba

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Merupakan himpunan artikel yang pernah diterbitkan dalam akhbar Sinar Harian yang membicarakan hal kesatuan umat. Penulisan ini menganalisis tentang senario politik semasa yang mengetengahkan isu perpaduan ukhuwah Islamiah, iaitu untuk mengelakkan perpecahan antara orang Islam.

Please login to borrow the book.