Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Lembah Lenggong Dari Pelbagai Perspektif

by Penulis dan Editor

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Buku ini mengandungi 13 bab yang membincangkan kekayaan khazanah Lenggong daripada berbagai-bagai disiplin ilmu. Natijahnya akan membuka mata khalayak untuk mengenali Lenggong sebagai lembah yang menyimpan khazanah purba yang berharga.

Please login to borrow the book.