Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
BANDAR BADUT: PERCIKAN KRISIS STATUS QUO

by Alias Alite

Publisher - ulike studio

Category - Teen Novel

Mengisahkan perjuangan dan pergolakan tiga brand kerjaya iaitu designer, illustrator dan concepter mengharungi kehidupan di sebuah NEGARA YANG telah menjadi sebuah BANDAR BADUT; dimana mereka terkapai-kapai apabila masa depan kerjaya mereka dipermain-mainkan dari dalaman dan kerjaya-kerjaya lain untuk mereka bangkit dapat memperjuangkan dan mengangkat TANGGUNGJAWAB MENYUMBANG JASA KEPADA MASYARAKAT, BANGSA, NEGARA, DUNIA dan naskah karya agung warisan untuk generasi akan datang.

Please login to borrow the book.